Aengwirderweg 364
8458 CM Tjalleberd

Tel:(0513) 52 91 42
Fax: (0513) 52 90 47


KvK Friesland: 01102007
Verbouw
Verbouw

Verbouw

Aannemingsbedrijf G. de Vries is voor verbouw van uw woning of bedrijfspand uitstekend geschikt.
Dezelfde kwaliteitseisen die we aan nieuwbouw stellen, worden ook bij verbouw toegepast. Voor een optimaal resultaat kiezen we altijd passend materiaal en de daarbij behorende werkwijze.

Bouw Garant Meer Met Minder Bouwend Nederland
 © 2019 G de Vries / knoop.nl / postmus